PoliceNet Forums: Public Forums (for Everyone) - PoliceNet Forums

Jump to content

Public Forums (for Everyone) Subforums

  Forum Stats Last Post Info
Unread forum

Questions à un policier?

Questions en langue française que vous voulez poser aux policiers:
concernant une intervention ou une législation (sous réserve).

 • 3,707 Topics
 • 18,434 Replies
Unread forum

Vragen aan een politieman?

Vragen in het Nederlands die je aan een politieman wil stellen:
betreffende een interventie of een wetgeving (onder voorbehoud).

 • 73 Topics
 • 16 Replies
Unread forum

CALOG

Personnel du cadre administratif et logistique.
Personeel van het administratief en logistiek kader.

 • 169 Topics
 • 416 Replies
Unread forum

Press

La presse parle de la Police.
De pers heeft het over de Politie.

 • 655 Topics
 • 7,721 Replies
Unread forum

Police Recruitment

Le recrutement à la Police belge.
De aanwerving bij de Belgische Politie.

 • 3,711 Topics
 • 51,110 Replies
Unread forum

Police Training

La formation à la Police belge.
De opleiding bij de Belgische Politie.

 • 484 Topics
 • 7,391 Replies
Unread forum

Police Reform

La réforme des services de Police.
De hervorming van de Politiediensten.

 • 67 Topics
 • 513 Replies
Unread forum

Activity

Activités et rencontres de PoliceNet
Activiteiten en bijeenkomsten van PoliceNet

 • 106 Topics
 • 1,642 Replies
Unread forum

Emotions

Endroits pour exprimer ses émotions, ses coups de gueule... et pour se plaindre!
Plaats om zijn emoties, gerochel, ... kwijt te geraken, en om zich te klagen!

 • 254 Topics
 • 2,691 Replies
Unread forum

Collectors

Collectionneurs de la Police.
Verzamelaars van de Politie.

 • 56 Topics
 • 108 Replies
Unread forum

Brevets - Brevetten

Brevets de la Police Communale.
Brevetten van de Gemeentepolitie.

 • 43 Topics
 • 77 Replies
Unread forum

Humour

Humour concernant la police.
Humor in verband met de politie.

 • 133 Topics
 • 629 Replies