PoliceNet Forums: Public Forums (for Everyone) - PoliceNet Forums

Jump to content

Public Forums (for Everyone) Subforums

  Forum Stats Last Post Info
Unread forum

Questions à un policier?

Questions en langue française que vous voulez poser aux policiers:
concernant une intervention ou une législation (sous réserve).

 • 3,738 Topics
 • 18,436 Replies
Unread forum

Vragen aan een politieman?

Vragen in het Nederlands die je aan een politieman wil stellen:
betreffende een interventie of een wetgeving (onder voorbehoud).

 • 93 Topics
 • 17 Replies
Unread forum

CALOG

Personnel du cadre administratif et logistique.
Personeel van het administratief en logistiek kader.

 • 189 Topics
 • 417 Replies
Unread forum

Press

La presse parle de la Police.
De pers heeft het over de Politie.

 • 673 Topics
 • 7,722 Replies
Unread forum

Police Recruitment

Le recrutement à la Police belge.
De aanwerving bij de Belgische Politie.

 • 3,729 Topics
 • 51,111 Replies
Unread forum

Police Training

La formation à la Police belge.
De opleiding bij de Belgische Politie.

 • 502 Topics
 • 7,392 Replies
Unread forum

Police Reform

La réforme des services de Police.
De hervorming van de Politiediensten.

 • 83 Topics
 • 514 Replies
Unread forum

Activity

Activités et rencontres de PoliceNet
Activiteiten en bijeenkomsten van PoliceNet

 • 124 Topics
 • 1,642 Replies
Unread forum

Emotions

Endroits pour exprimer ses émotions, ses coups de gueule... et pour se plaindre!
Plaats om zijn emoties, gerochel, ... kwijt te geraken, en om zich te klagen!

 • 274 Topics
 • 2,692 Replies
Unread forum

Collectors

Collectionneurs de la Police.
Verzamelaars van de Politie.

 • 74 Topics
 • 109 Replies
Unread forum

Brevets - Brevetten

Brevets de la Police Communale.
Brevetten van de Gemeentepolitie.

 • 62 Topics
 • 77 Replies
Unread forum

Humour

Humour concernant la police.
Humor in verband met de politie.

 • 150 Topics
 • 630 Replies