PoliceNet Forums: IPA General - PoliceNet Forums

Jump to content

What's IPA ?

Forum Rules


www.ipa.be

L'association "International Police Association" est la plus grande organisation de police au monde. Basée sur des liens d'amitié entre policiers, elle a été formée initialement par Arthur TROOP, sergent de la police de Lincolnshire, en Angleterre, en date du 1er janvier 1950.

Les membres doivent obligatoirement faire partie d'un service de police ou d'un service assimilé. Actuellement, elle compte près de 350.000 membres avec des sections nationales dans plus de 60 pays du monde. La Belgique occupe une place importante avec plus de 10.000 membres.

De organisatie "International Police Association" is de grootste poltievereniging ter wereld. Gebaseerd op vriendschap tussen politiemensen, werd zij orspronkelijk door Arthur TROOP, politiesergeant van Lincolnshire, in Engeland, in datum van 1 januari 1950, opgericht.

De leden moeten verplicht deel uitmaken van een politiedienst of van een geassimileerde dienst. Momenteel telt telt de vereniging meer dan 350.000 leden met nationale afdelingen in meer dan 60 landen. België neemt een belangrijke plaats in met meer dan 10.000 leden.

Return to the forum